flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз роботи судової палати в цивільних справах апеляційного суду Тернопільської області за перше півріччя 2015 року

 Судова палата в цивільних справах протягом півріччя здійснювала перегляд рішень судів першої інстанції в апеляційному порядку відповідно до наданих повноважень, забезпечуючи перевірку їх законності та обґрунтованості, відповідності нормам матеріального та процесуального права.

Судова палата здійснювала перегляд цивільних справ в апеляційному порядку межах процесуальних строків, визначених ст. 3031 ЦПК України. Відкладення справ відбувається здебільшого внаслідок неявки сторін чи за їх клопотанням. В окремих випадках, провадження у справі зупиняється у зв’язку з призначенням експертизи або до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника.

В окремих випадках, згідно ст.306 ЦПК України при розгляді цивільних справ судовою палатою апеляційного суду були прийняті відмови позивачів від позову, а також укладались мирові угоди відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії.

За перше півріччя 2015 року в апеляційному порядку розглянуто 648 цивільних справ. За аналогічний період у 2014 році розглянуто 575 цивільних справ.

Всього за вказаний період до апеляційного суду надійшла 861 цивільна справа, тоді як у 2014 році цей показник становив 701 справу. З огляду на це вбачається збільшення кількості справ, апеляційних скарг, які надходили до апеляційного суду.

Якість розгляду цивільних справ та їх перегляду в апеляційному порядку характеризується кількістю скасованих рішень відповідно апеляційним судом Тернопільської області та Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Так, за перше півріччя 2015 року судовою палатою в цивільних справах за результатами перегляду судових рішень місцевих судів:

 

 

скасовано рішень

152

змінено рішень

36

скасовано ухвал

77

змінено ухвал

4

 

За аналогічний період у 2014 році:

 

 

скасовано рішень

145

змінено рішень

41

скасовано ухвал

55

змінено ухвал

2

Згідно з положеннями ч.1 ст. 307 ЦПК України за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право: 1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін; 2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог; 3) змінити рішення; 4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду.

Так, з 152 скасованих рішень у цивільних справах 140 було вирішено з ухваленням нового рішення (або 92,1%), 9 – скасовано із закриттям провадження ( 5,9%), 3 – скасовано та залишено без розгляду (2%).

Керуючись положеннями ст. 297 ЦПК України, судова палата повертала справи для належного оформлення, ухвалення додаткового рішення, повертала апеляційні скарги, відмовляла у відкритті провадження стосовно 118 цивільних справ (у 2014 році – 100 цивільних справ).

До апеляційного суду за перше півріччя 2015 року надійшло 6 заяв про перегляд рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. За перше півріччя 2014 року на розгляді перебувало 11 справ зазначеної категорії.

Відповідно до ч.2 ст. 365 ЦПК України розглянувши заяву про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, суд може скасувати судове рішення, що переглядається, і прийняти нове судове рішення або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.

Так, у першому півріччі 2015 року з 6 справ вказаної категорії, 2 рішення були скасовані апеляційним судом.

За результатами перегляду рішень апеляційного суду Тернопільської області в касаційному порядку у 1 півріччі 2015 року, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ було скасовано 34 ухвали та рішення, ухвалених судовою палатою у цивільних справах. За аналогічний період 2014 року кількість скасованих рішень судової палати становила 30 справ.

У першому півріччі 2015 року всього на розгляді у суддів судової палати перебувало 954 цивільні справи (з них 93 справи – залишок з 2014 року, а 188 справ – не розглянуті у першому півріччі 2015 року та перебувають у залишку станом на 01.07.2015р.).

Співвідношення кількості розглянутих цивільних справ, тих, що перебували на розгляді та кількості скасованих Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ по суддях цивільної палати виглядає наступним чином:

Судді

Перебувало на розгляді

Повернуто та відмовлено у відкритті провадження

Розглянуто справ

Скасовано Вищим спеціалізованим судом України

Козак І.О.

43

8

21

1

Ткач О.І.

34

2

27

1

Бахметова В.Х.

57

5

38

5

Парандюк Т.С.

41

4

28

3

Міщій О.Я.

32

4

26

 

Ткач З.Є.

45

7

37

1

Фащевська Н.Є.

44

7

35

2

Жолудько Л.Д.

51

10

33

1

Дикун С.І.

51

3

37

2

Ходоровський М.В.

52

7

36

1

Шевчук Г.М.

35

5

30

1

Храпак Н.М.

31

4

18

 

Гірський Б.О.

8

 

8

 

Кузьма Р.М.

58

7

39

1

Бершадська Г.В.

38

3

35

1

Демкович Ю.Й.

53

3

30

3

Гурзель І.В.

27

3

22

2

Сташків Б.І.

66

11

37

 

Костів О.З.

43

7

22

3

Хома М.В.

56

6

36

3

Щавурська Н.Б.

37

3

31

1

Загорський О.О.

52

9

22

2

Всього

954

118

648

34

 

Відповідно до ч.1 ст. 211 ЦПК України суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

У першому півріччі 2014 року судовою палатою апеляційного суду не постановлялись окремі ухвали, проте за перше півріччя 2015 року постановлено 3 окремі ухвали, стосовно порушень, виявлених в діяльності експертної установи (Тернопільського відділення КНДІСЕ), дошкільного навчального закладу №5 м. Кременець, Кременецької районної організації профспілки працівників освіти та науки.

Окрім здійснення правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, пов’язаного з апеляційним переглядом рішень у цивільних справах, судовою палатою, відповідно до плану роботи на перше півріччя 2015 року, здійснювалась робота пов’язана з вивченням та узагальненням судової практики, наданням методичної допомоги місцевим судам у застосуванні законодавства.

Зокрема, суддями судової палати у цивільних справах підготовлено:

Судовою палатою також проведено один семінар з суддями Тернопільської області по темах:

Суддями-кураторами цивільної палати апеляційного суду вивчено стан організації здійснення судочинства в окремих місцевих судах Тернопільської області та надано їм відповідну методичну допомогу у застосуванні законодаства, з метою виявлення та усунення наявних недоліків у роботі судів.

Так, за перше півріччя 2015 року з виїздом до судів, надано практичну та методичну допомогу по розгляду цивільних справ у наступних місцевих судах Тернопільської області:

Борщівський районний суд – Храпак Н.М.

Бучацький районний суд – Загорський О.О.

Збаразький районний суд – Костів О.З.

Козівський районний суд – Ткач З.Є.

Кременецький районний суд – Гурзель І.В.

Монастириський районний суд – Бершадська Г.В.

Підгаєцький районний суд – Хома М.В.

Теребовлянський районний суд – Кузьма Р.М.

За результатами перевірки суддями судової палати підготовлено відповідні довідки про надання методичної допомоги, суддям місцевих судів було наголошено на виявлені недоліки з метою їх подальшого уникнення.

Також, суддями судової палати у цивільних справах готувались узагальнення практики розгляду судами справ на виконання листів та доручень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, зокрема:

Висновки

 

Аналіз роботи судової палати в цивільних справах апеляційного суду Тернопільської області відображає кількісний та якісний рівень перегляду цивільних справ в апеляційному порядку. Справи розглядається в межах процесуальних строків, за винятком випадків необхідності зупинення провадження чи інших об’єктивних причин.

Судді цивільної палати забезпечують належний рівень здійснення правосуддя, перевіряють законність та обґрунтованість прийнятих судами першої інстанції рішень на основі повного дослідження обставин справи та за наслідками перегляду приймають рішення відповідно до передбачених процесуальним законом повноважень.

Окрім того, судовою палатою постійно проводиться робота з вивчення законодавства, практик судового розгляду, постанов Пленуму Верховного суду України, здійснюється надання практичної та методичної допомоги судам першої інстанції.

З метою постійного підвищення рівня якості роботи та здійснення правосуддя, вказаний аналіз обговорити на зборах суддів судової палати.

 

 

Суддя-секретар судової палати

у цивільних справах

апеляційного суду Тернопільської області І.О. Козак