flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації апеляційним судом Тернопільської області

1.       Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації апеляційного суду Тернопільської області.

2.        Працівник відділу діловодства та обліку звернень громадян, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою працівника відділу діловодства та обліку звернень громадян, який реєструє вхідну кореспонденцію,  про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

3.       Працівник відділу діловодства та обліку звернень громадян, який реєструє вхідну кореспонденцію,   апеляційного суду Тернопільської області не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає  відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності апеляційного суду Тернопільської області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4.       Відділ планово-фінансової діяльності,  бухгалтерського обліку та звітності   на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до начальника відділу діловодства та обліку звернень громадян для надання його запитувачу інформації.

5.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

6.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

7.       Після надходження коштів на рахунок апеляційного суду Тернопільської області від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку  та звітності повідомляє службовою запискою відділ діловодства та обліку звернень громадян з зазначенням дати надходження коштів на рахунок апеляційного суду Тернопільської області.

8.       Відділ діловодства та обліку звернень громадян упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів працівнику відділу діловодства та обліку звернень громадян, який виконує запит.

9.        Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

10.   Відповідь на запит щодо надання інформації обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на номер доходного рахунку щодо сплати судового збору апеляційного суду Тернопільської області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою відділ діловодства та обліку звернень громадян.


 

Додаток 1

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

Додаток 2 

Надавач послуг: апеляційний суд Тернопільської області
Код ЄДРПОУ: 02893456
Рахунок отримувача: 35229151003768
ДКСУ м.Киїів
МФО банку: 
820172

Платник: ___________________________________________________________
___________________________________________________________

 

РАХУНОК №_______
від ____ ________________   20 ____ року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна (без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 Всього до сплати: ______________________________________________________
(сума прописом)

Керівник апарату апеляційного суду Тернопільської області

 

Головний бухгалтер