flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Реквізити для сплати штрафів, внесення застави

Сплата штрафу (як засобу процесуального примусу) за рішеннями про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу)

 

 Відповідно до частини 4 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" за рішеннями про стягнення в дохід держави коштів або вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави, прийнятими у справах про адміністративні правопорушення, та за рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях, стягувачем виступає державний орган, який прийняв відповідне рішення або за матеріалами якого судом прийнято відповідне рішення.

За рішеннями про стягнення судового збору, про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу) стягувачем є Державна судова адміністрація України.

{Частину 4 статті 15 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}

Платіжні реквізити для добровільної сплати божниками штрафу (як засобу процесуального примусу) за рішеннями про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу) в гривнях

 

Отримувач коштів УДКСУ у Печерському р-ні/21081100
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38004897
Банк отримувача ГУ ДКСУ у м.Києві
Код банку отримувача (МФО) 820019
Рахунок отримувача 31110106700007
Код класифікації доходів бюджету 21081100
Призначення платежу *;101;_________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Штраф (як засіб процесуального примусу) накладений на ___________ (ПІБ чи назва установи, організації з якої стягується штраф), за рішенням №_/_/__(номер рішення про стягнення штрафу)

При заповненні платіжного документа у графі "Код платника" платником судового збору - юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником - фізичною особою - ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв'язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Приклад заповнення графи "Призначення платежу":

*;101;1234567890;Штраф (як засіб процесуального примусу), накладений на Іванова Івана Івановича, за рішенням № 125/414/17

 

 

 

Депозитний рахунок апеляційного суду Тернопільської області для внесення застави

 

р/р № 37318059003768

 

МФО: 820172

 

ЄДРПОУ: 02893456

 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ

 

Призначення платежу: застава за (П.І.Б., дата народження особи, за яку вноситься застава) у кримінальному провадженні № за ухвалою апеляційного суду Тернопільської області від …” ...... 20.. р., внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), квитанція №... від “...” ..... 20.. р.