flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Законодавство, яким у своїй діяльності керується апеляційний суд Тернопільської області

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР

 

Закон України від 02.06.2016 р. №1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1774-VIII від 06.12.2016 та № 1798-VIII від 21.12.2016

 

Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР «Про Вищу раду юстиції» 

 

Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV «Про доступ до судових рішень» 

 

Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу»  

 

Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» 

 

Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» 

 

Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» 

 

Закон України від 14.10.2014 р. №1700-VII “Про запобігання корупції” 

 

Закон України від 16.09.2014 р. №1682-VII "Про очищеня влади" 

 

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618-IV 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI 

 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30

 

Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173