flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Огляд даних про стан здійснення правосуддя Апеляційним судом Тернопільської області в 1 півріччі 2017 року

Огляд даних про стан здійснення правосуддя

апеляційним судом Тернопільської області

за  1 півріччя  2017 року.

 

 

         Визначальною ознакою звітного періоду є  тенденція до збільшення кількості справ і матеріалів, які надходять до апеляційного суду Тернопільської області. Так, впродовж  1 півріччя 2017 року перебувало на розгляді 3798 справ і матеріалів, що в порівнянні з попереднім звітним періодом , більше  на  44,7  відсотка.

         Динаміку надходження справ і матеріалів за видами судочинства наведено в таблиці 1.

                                                                                                       Таблиця 1

Перебувало на розгляді

1 півріччя 2016 року

1 півріччя 2017 року

Динаміка,%

 

 

Апеляційна інстанція

Справ та матеріалів кримінального судочинства

1614

2645

63,9

Справ та матеріалів цивільного судочинства

947

924

-2,4

Справ про адміністративні правопорушення

63

229

263,5

Усього

2624

3798

44,7

 

         Очевидно, що при збільшенні кількості надходження справ і матеріалів, збільшується і навантаження на суддів. Середньомісячне навантаження на одного суддю апеляційного суду Тернопільської області в 1 півріччі 2017 року становило 14,6 справ і матеріалів, що на   43 відсотки більше в порівнянні з  1 півріччям  2016 року( 10,2 справ і матеріалів).

         Навантаження розраховано на всю штатну чисельність суддів та з врахуванням відпустки, а за умови наявності вакансій, фактичне навантаження є більшим.

 

Кількість суддів

Кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітному періоді

 

Навантаження середньомісячне

штат

факт

штат

факт

47

23

3798

14,6

30

 

         Динаміку розгляду справ і матеріалів відображають показники, наведені в таблиці 2.

 

                                                                                                       Таблиця 2

Розглянуто

1 півріччя 2016 року

1 півріччя 2017 року

Динаміка,%

 

 

Апеляційна інстанція

Справ та матеріалів кримінального судочинства

1537

2565

66,9

Справ та матеріалів цивільного судочинства

784

733

-6,5

Справ про адміністративні правопорушення

60

191

218

Усього

2381

3489

46,5

 

        

         Протягом 1 півріччя 2017 року в апеляційному суді Тернопільської області перебувало в провадженні   210  справ за апеляційними скаргами на вироки , постанови та ухвали місцевих загальних судів, що на 33,1% менше, ніж за 1 півріччя 2016 року (314). Загальна кількість розглянутих справ становить 150  , у тому числі з перевірки вироків , ухвал та постанов становить 120 справ. Із задоволенням апеляційної скарги розглянуто 69  справ ( 57,5 %), у   25 справах апеляційне провадження закрито.

         Якість розгляду місцевими загальними судами в звітному періоді кримінальних справ з постановленням вироку в порівнянні з аналогічним періодом  минулого року практично не змінилась. Так, у 1 півріччі 2017 року скасовано та змінено  51   вирок щодо  60  осіб, що становить   58,8   відсотків від загального числа засуджених і виправданих, щодо яких переглядались вироки за апеляціями. У 1 півріччі  2016 року було скасовано та змінено 82 вироки щодо 108 осіб ( 60,7%). Найбільший показник скасованих та змінених вироків у  Тернопільському міськрайонному суді –  22 вироки відносно 24 осіб  ( 43,1 % від кількості усіх скасованих та змінених вироків).

         Значну частину справ, вироки у яких оскаржувалися, становлять справи про злочини проти власності  - 40 осіб або 39,2 %, від загального числа засуджених і виправданих, щодо яких переглядались вироки за апеляціями [ за попередній звітний період 75 осіб або 42,1 %] , справи про злочини проти життя та здоров”я особи  -  20 осіб або 19,6  % [36 осіб або 20,2 %], справи про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,їх аналогів або прекурсорів та про інші злочини проти здоров”я населення  -  3  особи або  2,9 % [ 6 осіб або 3,4 %], справи про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту  - 9 осіб    або 8,8 % [13 осіб або 7,3 %], справи про злочини в сфері службової діяльності —  8 осіб або 7,8 % [11 осіб або 6,2 %].

         Якість винесення місцевими загальними судами ухвал (постанов) покращилась. Скасовано та змінено  19 ухвал (постанов) судів першої інстанції щодо 22  осіб, тоді як в 1 півріччі   2016 року  їх кількість становила 30 ухвал (постанов)  щодо 33   осіб.

         Спостерігається тенденція до зменшення кількості апеляційних скарг на ухвали (постанови) суддів, постановлених за поданням органів дізнання, слідчого, прокурора або скаргами на їх дії. Протягом 1 півріччя 2017 року в апеляційному суді Тернопільської області перебувало в провадженні 2 апеляційні скарги. Закінчено провадженням 2 справи. За аналогічний звітний період в апеляційному провадженні перебувало 4 справи, закінчено провадженням — 4.

          У 1 півріччі 2017 року перебувало на розгляді  150 апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів. Розглянуто 133  апеляційних скарг, у тому числі переглянуто по суті 119 та задоволено  35  або 29,4 % . За аналогічний звітний період минулого року перебувало на розгляді 83 апеляційні скарги,з них переглянуто по суті 53 та задоволено 24 або 45,3 %. Таким чином, спостерігається тенденція до значного збільшення кількості апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів. Також заслуговує на увагу те, що найбільша частка апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів , які розглянуті по суті, це ухвали , які виносились Тернопільським міськрайонним судом ( 71,4 %).

         Також протягом звітного періоду до апеляційного суду надійшло 177 клопотань ( подань) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції( у 1 півріччі  2016 - 90) та винесено  2104 ухвали про надання дозволу на проведення негласної слідчої ( розшукової ) дії ( у 1 півріччі  2016 року - 1104).

         У 1 півріччі  2017 року апеляційним судом Тернопільської області розглянуто по суті 551  апеляційну скаргу у цивільних справах ( без урахування 9, провадження у яких було закрито), що на   14,4 % менше, ніж за  1 півріччя 2016 року ( 644 апеляційних скарг).

         За наслідками розгляду апеляційних скарг залишено без змін  231    рішення та 81   ухвалу судів першої інстанції, що становить  56,6  відсотка від загальної кількості переглянутих рішень і ухвал.(  551  )

         Кількість рішень місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду склала 144 , або 38,4 %    від загальної кількості рішень, які переглядались в апеляційному порядку. За аналогічний період минулого року ця кількість становила 220 рішень або  44,2 % .

         Серед загальної кількості справ, рішення у яких скасовано (122 ) , у  105 справах ( 86 %) ухвалені нові рішення по суті позовних вимог.

         Кількість  ухвал місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду, склала 95 або 54 % від загальної кількості ухвал, які переглядались в апеляційному порядку. У 1 півріччі  2016 року цей показник становив 84 ухвали або 57,5 %.

         Переважну більшість справ позовного провадження, рішення у яких оскаржувались, складають спори, що виникають з договорів —  136  справ ( 36,8 %) [за попередній звітний період 199 або 40,3 %]. Значну кількість переглянутих справ складають також спори про право власності та інші речові права – 15 справ ( 4 %)[14 або 2,8 %], спори про недоговірні зобов”язання —  55 справ ( 14,9 %) [43 або 8,7 %], спори, що виникають із сімейних правовідносин — 49  справ (  13,3  %) [63 або 12,8 %], спори про спадкове право — 18 справ (4,9 %)[32 або 6,5 %].

         Кількість справ окремого провадження, які переглянуті апеляційною інстанцією у  1 півріччі  2017 року становить 6 та в порівнянні з минулим звітним періодом збільшилась на 50 %.

         За перегляд судових рішень у апеляційному порядку у 1 півріччі  2017 року сторонами добровільно сплачено судовий збір на суму 604965  грн. ( у попередньому аналогічному звітному періоді на суму 644946  грн.)

                  

         В апеляційному провадженні у  1 півріччі 2017 року переглянуто по суті 170 постанов у справах про адміністративні правопорушення, що на 269,6 відсотка  більше у порівнянні з  минулим звітним періодом (46). Cкасовано та змінено 71 постанову ,  що становить   41,8  % від загальної кількості справ , переглянутих по суті. У  1 півріччі 2016 року скасовано та змінено 31 постанову або 67,4 %. Тож, виходячи з показників, можна зробити висновок, що у 1 півріччі  2017 року  кількість скасованих та змінених постанов у справах про адміністративні правопорушення зменшилась. Переважну більшість справ, які переглядались в апеляційному порядку становлять справи про порушення правил дорожнього руху  - 118 справ або 69,4  %.

        

         Проведений огляд свідчить, що у  1 півріччі 2017 року спостерігається тенденція до значного збільшення справ та матеріалів кримінального судочинства, що надходять до апеляційного суду Тернопільської області. Таке збільшення відбулося,  в першу чергу, завдяки збільшенню надходження апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів, клопотань (подань) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції, клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої ( розшукової ) дії та апеляційних скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення. Щодо інших категорій апеляційних скарг, то їх кількість значно зменшилась. Зокрема, кількість апеляційних скарг на вироки, постанови та ухвали місцевих загальних судів зменшилась на 33,1 відсотка та кількість апеляційних скарг у цивільних справах зменшилась на 14,4 відсотка.