flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Огляд даних про стан здійснення правосуддя Апеляційним судом Тернопільської області в 1 півріччі 2018 року

Огляд даних

про стан здійснення правосуддя

апеляційним судом Тернопільської області

у 1 півріччі 2018 року

         Упродовж  1 півріччя 2018 року в апеляційному суді Тернопільської області знаходилось на розгляді майже 4 тисячі справ і матеріалів. Дані судової статистики свідчать про незначне зменшення загального обсягу надходження справ і матеріалів до суду. Прослідковується подальше скорочення кількості справ за апеляційними скаргами на вироки, постанови та ухвали місцевих загальних судів та кількість апеляційних скарг у цивільних справах. Так, у 1 півріччі 2018 року до апеляційного суду Тернопільської області надійшло на  22,6 відсотка апеляційних скарг на вироки, ухвали та постанови менше, ніж у 1 півріччі 2017 року. Також на 26,2 відсотка менше у порівнянні з 1 півріччям 2017 року надійшло  апеляційних скарг у цивільних справах.

         Структурно і динамічно обсяг надходження справ і матеріалів у 1 півріччі 2017-1 півріччі 2018 роках за видами судочинства представлено у таблиці 1.

                                                                                                       Таблиця 1

Надходження справ і матеріалів до апеляційного суду Тернопільської області у 1 півріччі  2017-1 півріччі 2018 р.р.

Справи і матеріали

Надійшло справ і матеріалів

1 півріччя 2017

Питома вага,%

1 півріччя 2018

Питома вага,%

Темпи приросту (+/-)

Апеляційна інстанція

Кримінального судочинства

2592

72,2

2726

77,7

5,2

Цивільного судочинства

781

21,8

574

16,3

-26,5

Адміністративні правопорушення

215

6,0

210

6,0

-2,3

 

Усього

3588

100

3510

100,0

-2,2

 

         Як свідчать дані таблиці 1 у 1 півріччі 2018 року серед справ і матеріалів, які надійшли до апеляційного суду Тернопільської області, переважають справи та матеріали кримінального судочинства та складають 77,7 %.

         Штатна чисельність суддів апеляційного суду Тернопільської області суттєво змінилась ( у 1 півріччі 2017 року – 47 суддів, у 1 півріччі 2018 року -  30 суддів). Середньомісячне  надходження розраховується на всю штатну чисельність суддів, а за умови наявності вакансій, фактичне навантаження є більшим.

         Зміни щодо середньомісячного надходження на одного суддю за штатом в 1 півріччі 2017-1 півріччі 2018 роках проілюстровано в таблиці 2.

Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю

Штатна чисельність суддів

Середньомісячне надходження справ на одного суддю

Темпи приросту(+/-)

Фактична кількість суддів станом на 30 червня

Середньомісячне надходження справ на одного суддю

Темпи приросту(+/-)

1 п.2017

1 п.2018

1 п.2017

1п.2018

1 п.2017

1 п.2018

1 п.2017

1 п.2018

47

30

13,9

21,3

53,2

23

21

28,4

30,4

7,0

 

         Щомісячно в середньому кожен суддя апеляційного суду Тернопільської області з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення отримував на розгляд по 30,4[28,4] справ та матеріалів.

         У таблиці 3 представлені дані щодо строків провадження, питомої ваги  розглянутих справ від справ, що надійшли у звітному періоді ( темпи провадження), а також кількість справ розглянутих одним суддею.

                                                                                                       Таблиця 3

Якісні показники здійснення судочинства у 1 півріччі 2018 року

 

Строки провадження ( днів)

 

Темпи провадження,%

Кількість розглянутих справ і матеріалів одним суддею ( за штатом)

12

99,0

115,8

 

         Строки провадження - це відношення показує наскільки часто за звітний період система чи суд розглядають визначений обсяг справ чи скільки часу необхідно в певній категорії справ для завершення цього обсягу. Інформація щодо питомої ваги розглянутих справ від справ, що надійшли у звітному періоді ( темпи провадження). Ці дані є частиною низки показників, які за рекомендаціями експертів комісії з ефективності правосуддя Ради Європи, необхідно визначати як параметри продуктивності роботи суду.

         Загалом, упродовж 1 півріччя 2018 року судом апеляційної інстанції Тернопільської області розглянуто 3474 [3487] справ і матеріалів (93,1 відсотків від загальної кількості, що знаходились на розгляді в суді, у 1 півріччі 2017 році – 91,8 %). Незважаючи на кадровий дефіцит суддів, який утворився протягом 2017-2018 р.р., суддями розглянуто  99,0 відсотків справ, що надійшли на розгляд упродовж 1 півріччя 2018 року. Дані, наведені в таблиці 4, свідчать про питому вагу розглянутих справ і матеріалів за видами судочинства від загальної їх кількості, що перебували в провадженні суду.

                                                                                                       Таблиця 4

Розгляд апеляційним судом Тернопільської області справ і матеріалів у 1 півріччі 2017-1 півріччі 2018 рр.

 

Справи і матеріали

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Питома вага розглянутих справ,%

1 п.2017

1 п.2018

Темпи приросту(+/-)

1 п.2017

1 п.2018

Темпи приросту(+/-)

1 п.2017

1 п.2018

Темпи приросту(+/-)

Кримінального судочинства

2643

2772

4,9

2563

2709

5,7

96,9

97,7

0,8

Цивільного судочинства

924

733

-20,7

733

570

-22,2

79,3

77,8

-1,5

Про адміністративне правопорушення

229

228

-0,4

191

195

2,1

83,4

85,5

2,1

Усього

3796

3733

-1,7

3487

3474

-0,4

91,8

93,1

1,3

 

         Упродовж останніх років справи кримінального судочинства, що надходять  до апеляційного суду Тернопільської області займають перше місце у структурі справ та матеріалів. Судді продовжують переглядати в апеляційному провадженні кримінальні справи та матеріали кримінального провадження, застосовуючи норми Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (далі – КПК України,1960) та Кримінального процесуального кодексу України 2012 року ( далі – КПК України, 2012).

         Протягом 1 півріччя 2018 року в апеляційному суді Тернопільської області перебувало в провадженні 167 [210] кримінальних справ (проваджень). Загальні показники про розгляд кримінальних справ (проваджень) представлено в таблиці  5. Слід зазначити, що кількість кримінальних справ, які розглядаються в порядку КПК України, 1960, є незначною і становить 1,2 відсотка від загальної кількості справ кримінального судочинства.

                                                                                                       Таблиця 5

Розгляд апеляційним судом Тернопільської області апеляційних скарг у кримінальних справах (провадженнях)

 

Найменування показника

 

КПК України(1960)

 

КПК України ( 2012)

Усього кримінальних справ( проваджень)

1 п.2017

1 п.2018

Темпи приросту(+/-)

1 п.2017

1 п.2018

Темпи приросту(+/-)

1 п.2017

1 п.2018

Темпи приросту(+/-)

Перебувало в провадженні

11

2

-81.8

199

165

-17.0

210

167

-20,5

Провадження в яких закінчено

7

1

-85.7

143

116

-18,9

150

117

-22,0

Питома вага від справ,що перебували у провадженні,%

63,6

50.0

-21.4

71,9

70.3

-2,2

71,4

70,1

-1,8

Не розглянуто справ( проваджень)на кінець звітного періоду

4

1

-75

56

49

-12,5

60

50

-16,7

Питома вага від справ,що перебували у провадженні,%

36,4

50

37.4

28,1

29.7

5.7

28,6

29,9

4,5

 

         Якість розгляду місцевими загальними судами в звітному періоді кримінальних справ (проваджень) з постановленням вироку в порівнянні з аналогічним періодом  минулого року дещо покращилась. Так, у  1 півріччі 2018 року скасовано та змінено  31  вирок щодо  38  осіб, що становить   52,1   відсоток від загального числа засуджених і виправданих, щодо яких переглядались вироки за апеляціями. У   1 півріччі 2017 року було скасовано та змінено 51 вирок щодо 60 осіб ( 58,8 %). Найбільший показник скасованих та змінених вироків у  Тернопільському міськрайонному суді –   10 вироків відносно 10  осіб ( 32,3 % від кількості усіх скасованих та змінених вироків).

         Дані, представлені у таблиці 6, ілюструють показники щодо питомої ваги та динаміки загального числа засуджених та виправданих осіб,вироки щодо яких переглядались за апеляційними скаргами.

                                                                                                       Таблиця 6

Структура  видів кримінальних злочинів

 

Види злочинів

 

1 п.2017

 

1 п.2018

Темпи приросту(+/-)

Кількість засуджених та виправданих осіб, щодо яких переглядались вироки у апеляційному порядку(усього)

102

73

-28,4

Питома вага,% у тому числі

100

100

 

Злочини проти власності

39,2

37,0

-5,6

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин,їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

2,9

4,1

41,4

Злочини проти життя та здоров’я особи

19,6

23,3

18,9

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

8,8

15,1

71,6

Злочини проти громадської безпеки

2,9

1,4

-51,7

Злочини проти виборчих,трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

-

2,7

-

Злочини проти громадського порядку і моральності

7,8

8,2

5,1

Злочини проти правосуддя

1,0

2,7

170

Злочини у сфері господарської діяльності

1,0

1,4

40

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,пов’язаної з наданням публічних послуг

7,8

2,7

-65

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

2,0

-

-

Злочини у сфері охорони державної таємниці,недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

1,0

-

-

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби(військові злочини)

-

-

-

Інші злочини

6,0

1,4

-76,7

        

         У  1 півріччі 2018 року в апеляційному суді Тернопільської області перебувало на розгляді  133 апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів. Розглянуто 125  апеляційних скарг, у тому числі переглянуто по суті 108 та задоволено  24  або  22,2 % . За аналогічний звітний період минулого року перебувало на розгляді 150 апеляційних скарг. З них переглянуто по суті 119 та задоволено 35 або 29,4 %. Таким чином, спостерігається тенденція до незначного зменшення кількості апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів. Також заслуговує на увагу те, що найбільша частка апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів , які розглянуті по суті, це ухвали , які виносились Тернопільським міськрайонним судом 81,4 (  %).

         Також протягом звітного періоду до апеляційного суду надійшло 243 клопотання ( подання) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції( у  1 півріччі 2017 - 177) та винесено  2228 ухвал про надання дозволу на проведення негласної слідчої ( розшукової ) дії ( у   1 півріччі 2017 року - 2104).

         Упродовж останніх років кількість справ цивільного судочинства, які надходять до апеляційного суду Тернопільської області поступово зменшується. У таблиці 7 проілюстровано зміни у структурі проваджень у справах щодо перегляду судових рішень за апеляційними скаргами.

                                                                                                       Таблиця 7

Провадження у справах щодо перегляду судових рішень за апеляційними скаргами

 

Апеляційні скарги на

Знаходилось на розгляді справ

Розглянуто

 

1 п.2017

 

1 п.2018

Темпи приросту(+/-)

 

1 п.2017

Питома вага*

 

1 п.2018

Питома вага*

Рішення

544

494

-9,2

428

78,7

369

74,7

Питома вага

59,5

67,9

14,1

58,8

х

65,2

х

Ухвали

368

234

-36,4

297

80,7

197

84,2

Питома вага

40,2

32,1

-20,1

40,8

х

34,8

х

Судові накази

3

-

-

3

100

-

-

Питома вага

0,3

-

-

0,4

-

-

х

УСЬОГО

915

728

-20,4

728

79,6

566

77,7

*- % від кількості справ,що знаходились на розгляді.

         Як видно з наведеної таблиці, серед апеляційних скарг переважають скарги на рішення в цивільних справах(67,9[59,5]%),та в порівнянні з минулим звітним періодом їх кількість збільшилась. Натомість зменшилась кількість апеляційних скарг на ухвали, які винесені суддями місцевих судів Тернопільської області .

         За наслідками розгляду апеляційних скарг залишено без змін  189    рішень, 77 ухвал судів першої інстанції, що становить 59,0 відсотка від загальної кількості переглянутих рішень і ухвал ( 451 ).

         Кількість рішень місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду склала  103 , або 35,3 %    від загальної кількості рішень, які переглядались в апеляційному порядку. За аналогічний період минулого року ця кількість становила 144 рішення або 38,4  % . Кількість  ухвал місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду, склала 82 або 51,6 % від загальної кількості ухвал, які переглядались в апеляційному порядку. У 1 півріччі 2017 році цей показник становив 94 ухвали або 54,0 %.

         В апеляційному провадженні було переглянуто по суті 294  рішення місцевих судів ( позовне провадження). Інформацію про перегляд рішень за категоріями представлено в таблиці 8.

                                                                                                      

 

                                                                                                       Таблиця 8

Розгляд апеляційних скарг на рішення місцевих судів ( за категоріями справ) у 1 півріччі 2018 року

 

Категорії справ

Розглянуто

Усього розглянуто

Питома вага%**

Залишено рішення без змін

Питома вага%*

Скасовано рішення

Питома вага%*

Змінено рішення

Питома вага%*

Визнано нечинним судове рішення та закрито провадження по справі

Питома вага%*

Спори про право власності та інші речові права

10

3.4

2

20.0

7

70.0

1

10.0

-

-

Спори,що виникають із договорів

90

30.6

51

56.7

29

32.2

9

10.0

1

1,1

Спори про не договірні зобов’язання

37

12.5

26

70.3

9

24.3

1

2.7

1

2,7

Спори про спадкове право

14

4.7

3

21.4

9

64.3

-

-

2

14,3

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб

4

1.4

3

75.0

-

-

-

-

1

25,0

Спори,що виникають із житлових правовідносин

19

6.5

15

78.9

4

21.1

-

-

-

-

Спори,що виникають із земельних правовідносин

50

17.0

40

80

8

16.0

1

2,0

1

2,0

Спори,що виникають із сімейних правовідносин

37

12.6

25

67,6

8

21,6

4

10,8

-

-

Спори,що виникають із трудових правовідносин

24

8.2

15

62,5

7

29,2

2

8,3

-

-

Спори,пов’язані із застосуванням Закону України»Про захист прав споживачів»

2

0.7

2

100,0

-

-

-

-

-

-

Звільнення майна з-під арешту

2

0.7

2

100,0

-

-

-

-

-

-

Інші справи позовного провадження

5

1.7

5

100,0

-

-

-

-

-

-

Справи позовного провадження (усього)

294

100

189

64,3

81

27,6

18

6,1

6

2,0

*Від кількості справ певної категорії

**Від справ позовного провадження (усього)

                Серед апеляційних скарг на рішення місцевих судів, переважають справи, щодо спорів, що  виникають з договорів (30,6 %).Також значну частку займають спори, що виникають з земельних правовідносин (17,0 %), спори , що виникають із сімейних правовідносин ( 12,6 %) та спори, що виникають із не договірних зобов’язань ( 12,5 %).

         Кількість справ окремого провадження, які переглянуті апеляційною інстанцією у   1 півріччі 2018 році становить 4 та в порівнянні з минулим звітним періодом зменшилась на 33,3 %.

         За перегляд судових рішень у апеляційному порядку у  1 півріччі 2018 року сторонами добровільно сплачено судовий збір в сумі 826025грн. ( у попередньому аналогічному звітному періоді на суму 604965 грн.)

         В апеляційному провадженні у  1 півріччі 2018 року перебувало на розгляді 228  постанов у справах про адміністративні правопорушення, що на 0,4 відсотка  менше у порівнянні з  минулим звітним періодом (229). Cкасовано та змінено 55 постанов, що становить 39,0 % від загальної кількості справ, переглянутих по суті. У 1 півріччі  2017 році  скасовано та змінено 71 постанову або 41,8 %. Тож, виходячи з показників, можна зробити висновок, що у 1 півріччі 2018 року  кількість скасованих та змінених постанов у справах про адміністративні правопорушення у процентному відношенні зменшилась. Переважну більшість справ, які переглядались в апеляційному порядку становлять справи про порушення Правил дорожнього руху  - 112 справ або  79,4 %.

         Кількість ухвалених рішень місцевих судів, скасованих та змінених в апеляційному порядку у 1 півріччі  2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом  2017 року, представлено в таблиці 9.

                                                                                                       Таблиця 9

Кількість судових рішень місцевих судів, скасованих та змінених в апеляційному порядку.

 

Справи і матеріали

Скасовано та змінено апеляційним судом вироків,рішень,постанов,ухвал місцевих судів

абс.

% питома вага

абс.

% питома вага

1 півріччя 2017

1 півріччя 2018

Кримінального судочинства

105

25,3

68

22,1

Цивільного судочинства

239

57,6

185

60,1

Про адміністративні правопорушення

71

17,1

55

17,8

Усього

415

100

308

100

 

                Отже, як свідчать показники таблиці 9 питома вага скасованих і змінених судових рішень кримінального  судочинства незначно скоротилась натомість зросла частка скасованих та змінених судових рішень цивільного судочинства та постанов про адміністративні правопорушення.