flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Структура апеляційного суду

 

Відповідно до статті 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

Безпосереднє керівництво апаратом суду здійснює керівник апарату суду, який забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду, та несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

Керівник апарату суду є керівником державної служби в суді і здійснює повноваження, визначені Законом України «Про державну службу» та інших законах України.

Очільник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

Заступник керівника апарату здійснює керівництво діяльністю апаратом суду в межах повноважень, визначених керівником апарату суду.

Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом законів про працю України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами,положенням про апарат суду, рішеннями зборів суддів, наказами та розпорядженнями голови суду, наказами керівника апарату суду.

Структура і штатна чисельність апарату апеляційного суду за погодженням із головою суду затверджується Державною судовою адміністрацією України в межах видатків на утримання суду.

В апараті апеляційного суду Тернопільської області утворено три відділи, що здійснюють свої функції на підставі положень, затверджених керівником апарату суду:

Також в апараті створено дві канцелярії - судової палати з розгляду кримінальних справ та судової палати з розгляду цивільних справ. Працівники канцелярій щодня протягом робочого часу приймають та реєструють документи, подані до відповідної судової палати, виконують інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату суду.

До штату апарату суду входять також головні спеціалісти, старший судовий розпорядник, судові розпорядники, помічники голови суду, помічники заступника голови суду, помічники суддів.